English
۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر
معاونت آموزشی
 
كمال انسان به دانش و بينش او وابسته است
سخن روز:
آيين نامه تسهيلات
آیین نامه تسهیلات آموزشی ،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان
الف - معیارهای احراز عضویت در دفتر استعدادهای درخشان (معیارهای کشوری ) :
ماده 1 – دانشجویان موضوع این آیین نامه عبارتند از :
الف- برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی با کسب نمره 5/2 انحراف معیار بالاتر از میانگین ( با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور )
ب- دارندگان مدال طلا ، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش )
ج- برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی ، جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی ( در زمینه علوم پزشکی ) با معرفی دبیرخانه های مربوطه
د- مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارتخانه های مربوطه
ه- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی نهاد ذیربط
و- 5/2% پذیرفته شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی دندانپزشکی و داروسازی ، جامع پیش کارورزی پزشکی ، پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی ( حداقل سه نفر و حداکثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون )
ماده 2- رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناس ارشد و Ph.D به شرح زیر :
- در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد تا 20نفر پذیرفته شده در هر رشته یک نفر تا 50نفر پذیرفته شده در هر رشته دو نفر و در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 50 نفر باشد . در مجموع سه نفر
- در آزمونهای ورودی Ph.D تا 5 نفر پذیرفته شده در هر رشته یک نفر، تا 10 نفر پذیرفته شده در هر رشته دو نفر و در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 10نفر باشد در مجموع 3نفر
ح- 1% دانشجویان برتر هر رشته ورودی هر سال تحصیلی دانشگاه و حداقل یک دانشجوی دوره کاردانی با معدل 5/18 یا بیشتر یک دانشجوی مقطع کارشناسی بامعدل 18 یا بیشتر ، برای مقطع بالاتر معدل 17 یا بیشتر الزامی است .
ط- دانشجویان پژوهشگر برجسته به پیشنهاد شورای استعدادهای درخشان دانشگاه و تائید شورای پژوهشی و دبیرخانه شورا واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع
ی- رتبه های برتر پذیرفته شده در هر رشته در آزمون نهایی دانشنامه تخصصی :
به ازای هر 20 نفر پذیرفته شده یک نفر ، تا 50 نفر پذیرفته شده دو نفر و در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر
تبصره1: شاخص های اصلی دانشجویان بند ط پس از تصویب در شورای معین از طرف .دبیرخانه شورا به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2: تسهیلات مربوط به مشمولین بند ی پس از تصویب در شورای مربوطه ابلاغ خواهد شد .
تبصره 3: دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 16 و در کل دوره معدل کمتر از 17و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که در دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 15 و در کل دوره معدل کمتر از 16 کسب نمایند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهد شد .
ماده 3: دانشجویانی که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها ( مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی ) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد )
ماده 4- دانشجويان داراي استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم ازشاغل به تحصيل و يا فارغ التحصيل مجازند فقط يك نوبت قبل از انجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت نمايند.
ماده 5- حداكثر10 درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته/ محل به دانشجويان داراي استعداد درخشان مقاطع مختلف تخصيص داده مي شود.جهت استفاده از اين سهميه شركت در آزمون و كسب حداقل 85 درصد نمره اي كه آخرين نفر پذيرفته شده در رشته / محل مربوطه به دست آورده است لازم مي باشد.
تبصره1 : براي استفاده از سهميه مازادكسب حداقل امتيازات لازم آموزشي ، پژوهشي ،فردي و اجتماعي كه با در نظر گرفتن بالاترين امتياز كسب شده تعيين مي گردد لازم است .
تبصره 2: چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در شيوه نامه"نحوه ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان "ارائه وابلاغ مي گردد.
تبصره 3:دانشجويان مشمول اين ماده ميتوانندفقط يك مرتبه براي مقطع تحصيلي بالاتر از مزاياي پيش بيني شده استفاده نمايند.
ماده 6- دانشجويان مشمول اين آيين نامه (به استثناي دانشجويان مقاطع Ph.D و تخصصي) مي توانند طرح نيروي انساني خود را درسازمان ها و مراكز آموزشي،پژوهشي و يا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي علوم پزشكي يا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه حداقل 50%دوران دانشجويي خود را (شامل زمان فارغ التحصيلي) واجد شرايط شمول اين آيين نامه بوده و سازمان هاي فوق نياز به خدمات آنان داشته باشند.
ماده7- دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره كارشناسي وكارشناسي ارشدپيوسته (دكتراي حرفه اي)مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي يا MPH دانشگاههاي كشور به تحصيل ادامه دهند.
تبصره : مقررات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه‌اي ابلاغ مي شود.
ماده 8-به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان ونظارت بر آنها، دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي داراي مرتبه استادياري به بالا را بعنوان استاد مشاور دانشجو تعيين مي نمايد.
ماده 9- دانشجوي داراي استعداد درخشان مي‌تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده دروس عمومي را بطور غيرحضوري بگذراند. اين دروس جزء حد نصاب واحدهاي درسي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي‌گردد.
ماده 10- دانشجوي داراي استعداد درخشان ميتواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائيد معاونت آموزشي دانشكده مربوطه حداكثر تا 27 واحد درسي را بگذراند.
ماده 11- دانشگاه مي‌تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد درخشان ، كلاس هاي ويژه‌اي تشكيل دهد.
ماده 12- دانشگاه موظف است كلاس هاي ويژه آموزش زبان،مهارتهاي رايانه اي،مديريت ، روش تحقيق و ساير موارد مشابه بر اساس نياز سنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به صورت رايگان تشكيل دهد.
ماده13- دانشگاه مي‌تواند امكانات لازم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانسهاي علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.
ماده 14 - دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه‌پايان نامه‌هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.
تبصره : كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.
ماده 15- دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه ، بن خريد كتاب وتسهيلات استفاده از كتابخانه ها، آزمايشگاه ها ، رايانه و اينترنت و امكانات زيارتي ،تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.
ماده 16- هزينه هاي مالي و اعتباري كليه برنامه هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي شود.
تبصره : مبناي تخصيص بودجه دانشگاهها نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه ها و عملكرد آنها و متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي باشد.
اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه ،16 ماده و 8 تبصره است در تاريخ13/5/86 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيدو جايگزين مصوبه هاي "آيين نامه سطح بندي عملكرد استثنايي وتسهيلات اعطايي به استعدادهاي درخشان " و"دستورالعمل ارزشيابي و بودجه بندي استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها ودانشكده هاي علوم پزشكي وموسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي" مورخ 10/8/83 گرديد و از تاريخ ابلاغ به مدت يك سال شمسي به صورت آزمايشي اجرا و پس از بررسي تصميم گيري مجدد خواهد شد.
ب - معیارهای احراز عضویت در دفتر استعداد های درخشان (معیارهای درون دانشگاهی )
1-رتبه های اول تا سوم کنکور ورودی دانشگاه در مقطع دکترای پزشکی
2- نفرات اول تا سوم رشته پزشکی از هر ورودی مشروط بر اینکه معدل کل واحدهای گذرانده شده کمتر از17 نباشد
3- نفرات اول تا سوم آزمونهای علوم پایه و پره انترنی دانشگاه مشروط بر اینکه معدل کل واحدهای گذرانده شده تا قبل از آزمون کمتر از 16 نباشد
4- نفرات اول رشته های پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی و بهداشت از هر ورودی مشروط بر اینکه معدل کل کمتر از 18 نباشد
5- دانشجویان شاخص از نظر فرهنگی و با تائید معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه و به شرح ذیل :
1-5- نفرات اول تا سوم المپیاد های ورزشی کشوری یا وزارتی
2-5- نفرات اول تا سوم مسابقات قران و نهج البلاغه کشوری یا وزارتی
3-5- حافظ کل قران کریم و کل نهج البلاغه با ارائه گواهی ومستندات از مراجع معتبر آموزشی فرهنگی
4-5- نفرات اول یا نویسنده مسئول مقالات فرهنگی و یا دارای یک عنوان کار تحقیقاتی فرهنگی چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی
تبصره 1: برای حفظ عضویت بایستی بعد از دو ترم مجددا مقاله فرهنگی ارایه نماید
تبصره 2: دانشجویان مشمول بندهای 1-5 تا 4-5 شاخصهای فرهنگی در صورتی جزو استعدادهای درخشان محسوب میگردند که معدل کل آنها بیش ازیک نمره کمتر از حد نصاب مقطع خود نباشد
6- دانشجویان شاخص از نظر پژوهشی و با تائید معاونت پژوهشی دانشگاه و به شرح ذیل:
1-6- نفرات اول یا نویسنده مسئول یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر مشروط به اینکه این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی باشد
2-6- نفرات اول یا ارایه دهنده دو خلاصه مقاله در کنگره ها و سمینارهای معتبر داخلی یا خارجی
3-6- مولفین کتابهای علمی و با تایید شورای انتشارات دانشگاه بطوریکه طبق ایین نامه کمیته ارتقاء حداقل دو امتیاز لازم را کسب نمایند
تبصره 1: موارد مشمول بندهای 1-6 تا 3-6 در صورتی جزو استعدادهای درخشان محسوب میگردند که معدل کل آنها بیش ازیک نمره کمتر از حد نصاب مقطع خود نباشد
7- نفرات اول کارشناسی ارشد هر رشته به شرط اینکه معدل آنها کمتر از 5/17نباشد
تبصره : شرایط حفظ عضویت در مورد دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی( معیار خروجی) :
1- کسب معدل 16 به بالا در دو ترم متوالی یا متناوب و در کل دوره 17 به بالا و در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد و پزشکی کسب معدل 15 به بالا در دو ترم متوالی یا متناوب و در کل دوره 16 به بالا است
2- دانشجویانی که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه( مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی ) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.
ج- تسهیلات درون دانشگاهی
1- دانشجویان دارای استعدادهای درخشان فارغ التحصیل میتوانید طرح نیروی انسانی خود را در مراکز آموزشی پژوهشی و یا مدیریتی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بگذرانند مشروط به اینکه حداقل 50 در صد دوران دانشجویی خود را واجد شرایط مشمول این آیین نامه بوده و سازمانهای فوق نیاز به خدمات آنان داشته باشند
2- دانشجوی دارای استعدادهای درخشان میتواند به پیشنهاد دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و موافقیت معاونت آموزشی دانشکده دروس عمومی را به طور غیر حضوری بگذرانند
3- دانشگاه موظف است به منظور آموزش مباحث جدید علمی برای دانشجویان دارای استعدادهای درخشان کلاسهای فوق العاده تشکیل دهد
4- دانشگاه موظف است کلاسهای ویژه آموزش زبان و مهارتهای رایانه ای، مدیریت، روش تحقیق و سایر موارد را بر اساس نیاز سنجی برای دانشجویان دارای استعدادهای درخشان بصورت رایگان تشکیل دهد
5- دانشگاه موظف است امکان لازم را برای شرکت دانشجویان دارای استعدادهای داخل کشور و همچنین شرایط انجام تحقیق را برای این دانشجویان فراهم نماید
6- دانشگاه موظف است شرایط انجام تحقیق برای استعدادهای درخشان را تسهیل و در حداقل زمان ممکن تصویب نموده وهزینه انجام تحقیقات این گروه از دانشجویان تا دو برابر هزینه طرحهای دانشجویان دیگر قابل پرداخت است
7- دانشگاه موظف است تسهیلات لازم جهت استفاده از امکانات رایانه ای ،آزمایشگاهی،کتابخانه ای و چاپ و تکثیر را جهت این دانشجویان فراهم سازد (این افراد نسبت به بقیه در اولویت میباشند )
8- دانشگاه میتواند در صورت امکان ،تسهیلات در خصوص امکاناتی نظیر وام تحصیلی ، خوابگاه و بن خرید کتاب ،امکانات تفریحی به این دانشجویان اعطا نماید (این افراد در اولویت هستند )
تبصره : استفاده از آیین نامه تسهیلات وزارتی ویژه دانشجویان استعداد درخشانی است که معیارهای کشوری را احراز نموده اند ولی تسهیلات درون دانشگاهی به هردو گروه استعدادهای درخشان احراز کننده معیارهای کشوری و درون دانشگاهی تعلق خواهد گرفت.
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=6
width=8
بازدیدکنندگان امروز 169 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 275 کل بازدیدکنندگان 494645 کاربران بر خط 2 کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal