معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۳/۳/۳
1399/03/14
اطلاعيه شماره 3 معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در خصوص بازگشايي دانشگاه

بسمه‌تعالي

اطلاعيه شماره 3 معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در خصوص بازگشايي دانشگاه

با توجه به تصميمات اتخاذشده در ستاد ملي كرونا و ابلاغيه مشترك معاونت‌هاي آموزشي، دانشجويي فرهنگي و بهداشتي وزارت متبوع در ارتباط با ازسرگيري برنامه‌هاي آموزشي حضوري دانشگاه‌ها از تاريخ 1399/3/17، بر خود لازم مي‌دانم توضيحاتي را در خصوص وضعيت فعلي ازسرگيري آموزش با رعايت استانداردهاي حفاظتي و بهداشتي به شرح ذيل خدمت شما عزيزان ارائه نمايم:

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از سال 1396 براي ارائه آموزش مجازي در بستر LMS سامانه آموزش مجازي وستا را به‌عنوان يك سيستم آموزش مجازي اختصاصي در كنار سامانه آموزش مجازي نويد مورداستفاده قرار داده بود و تمام دوره‌هاي آموزشي و توانمندسازي اعضاي هيئت‌علمي را بر مبناي سامانه آموزشي وستا برنامه‌ريزي و ارائه نموده بود و از سال 1396 اعضاي علمي مي‌توانستند حداكثر 15 درصد برنامه آموزشي خود را بر مبناي آموزش مجازي تنظيم و ارائه نمايند. با شروع بيماري كرونا و الزام به ادامه آموزش بر اساس آموزش مجازي، با توجه زيرساخت‌هاي موجود در دانشگاه براي اين منظور اعضاي هيئت‌علمي ملزم به ارائه آموزش مجازي در بستر سامانه نويد و وستا گرديدند و كميته مشورتي آموزش مجازي دانشگاه تمام تلاش خود را در توانمندسازي اعضاي هيئت‌علمي پايه و بالين معطوف نمود و در اين مسئولين مربوط با هماهنگي و برنامه‌ريزي با مسئولين دانشكده و بيمارستان شروع به توانمندسازي و رفع اشكالات سامانه‌هاي مربوط نمودند. شروع آموزش مجازي به‌صورت عمومي و براي تمامي گروه‌هاي آموزشي با مشكلات متعددي مواجه گرديد كه همين مسئله باعث در مرحله اول آموزش‌هاي مجازي بيشتر در غالب ارائه پاورپوينت چه به‌صورت صامت و يا صداگذاري همراه با ارائه تمرين توسط اساتيد هريك از دروس در ماه‌هاي بعد شاهد ارتقاء در كميت و كيفيت محتواهاي ارائه‌شده گرديد. از طرفي ارزيابي آموزش‌هاي مجازي ارائه‌شده از مجاري مختلف و ارائه اين ديدگاه‌ها و نكته نظرات باعث ارتقاء هر چه بيشتر كميت و كيفيت محتواهاي ارائه‌شده اساتيد در آموزش مجازي گرديد. هم‌چنين پيگيري‌هاي متعدد همكاران و اعضاي كميته مشورتي آموزش مجازي منجر به ارتقا امكانات سامانه وستا براي ارائه آموزش مجازي به‌صورت برخط بدون محدوديت كاربران گرديد و امروز به‌صورت قطع و يقين برگزاري كلاس‌هاي آموزش مجازي به‌صورت برخط در بستر سامانه وستا براي اساتيد پايه و بالين برقرار هست. امروز شاهد افزايش چشم‌گير كمي و كيفي آموزش مجازي در دانشگاه هستيم و قطعاً در ادامه مسير باهمت و تلاش اعضاي محترم هيئت و تشكيل كميته‌هاي ارزيابي و ارتقاء آموزش مجازي در دانشكده‌ها شاهد ارتقاء كمي و كيفي بيشتري در آموزش مجازي خواهيم بود.

با تعطيلي دانشگاه و شروع فعاليت‌هاي آموزشي در غالب آموزش مجازي ما شاهد نگراني‌ها، دغدغه‌ها و گلايه‌هاي اساتيد و دانشجويان، در خصوص وجود مشكلات در ارائه آموزش مجازي بوديم و از شروع فعاليت آموزش‌هاي مجازي معاونت آموزشي و كميته مشورتي آموزش مجازي تلاش نمود ضمن دريافت نگراني‌ها، دغدغه‌ها و مشكلات اساتيد و دانشجويان نسبت به رفع اين موارد اقدام نمايد كه دراين‌ارتباط بخش قابل‌توجهي از اين موارد توسط همكاران ساعي و در طول شبانه‌روز برطرف گرديد ولي برخي از مشكلات مي‌بايد توسط سازمان‌هاي و شركت‌هاي خارج از دانشگاه برطرف مي‌شد كه نيازمند زمان طولاني بود كه درنهايت بخش قابل‌توجهي از آن برطرف گرديد. از تمامي اساتيد و دانشجويان و تشكل‌ها و كانون‌هاي دانشجويي كه در طي اين مدت با انعكاس نظرات، انتقادات، نگراني‌ها، دغدغه و سؤالات و پيشنهاد خود حوزه معاونت آموزشي را در ارتقاء كيفيت آموزش مجازي همراهي نمودند تشكر مي‌نماييم اگرچه هنوز تا رسيدن به شرايط ايده ال براي آموزش مجازي راه طولاني در پيش داريم و هم چنان نيازمند همراهي و همياري همه اساتيد، دانشجويان و همكاران واحدهاي مختلف دانشگاه هستيم و رسيدن به شرايط ايده آل آموزش مجازي براي به‌عنوان بخش غيرقابل‌انكار و ضروري براي آينده يكي از اولويت‌هاي حوزه معاونت آموزشي هست.

تحليل گزارش‌ها دريافتي از سامانه‌هاي نويد و وستا و هم‌چنين گزارش‌ها دانشكده و خود اظهاري اساتيد و گزارش‌ها تشكل‌هاي دانشجويي در مقاطع مختلف از شروع آموزش مجازي نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه در كميت و كيفيت آموزش‌هاي مجازي ارائه‌شده توسط اساتيد محترم هيئت‌علمي دانشگاه مي‌باشد اگرچه تعداد بسيار اندكي از اساتيد هنوز به‌طور كامل و برابر با طرح درس‌هاي مربوطه در آموزش مجازي فعاليت نداشته كه اميد است تا تاريخ 15 تيرماه 1399 كليه اساتيد نسبت به تكميل برنامه‌هاي آموزشي مجازي بر اساس طرح درس خود اقدام نمايند. كميته پايش كيفيت دروس مجازي در معاونت آموزشي دانشگاه و دانشكده‌هاي تابعه كميته‌هاي پايش حسب دستورالعمل اعلامي معاونت آموزشي وزارت مطبوع مسئوليت نظارت بر كيفيت و كميت آموزش مجازي و محتواي هاي بارگذاري شده مي‌باشند. لذا موضوع در شوراي آموزشي هفته گذشته مطرح و مقرر شد دانشكده‌ها نسبت به پيگيري موضوع، علت‌يابي پايين بودن محتواي بارگذاري شده براي برخي از دروس، تذكر به اعضاي هيئت‌علمي مشمول براي اقدام به‌منظور جبران كسري محتوا و بالاخره ارائه گزارش به معاونت آموزشي اقدام نمايند. همچنين نقطه نظرات دانشجويان در فرآيندي مستمر و مدون در خصوص آموزش مجازي از زمان شروع تاكنون دريافت گرديد كه گزارش‌هاي موردنظر در اختيار معاونين آموزشي قرار داده شد. مقرر گرديد كلاس‌هاي تئوري براي كليه رشته تحصيلي به غير دكتري تخصصي، دستياري و كارشناسي ارشد تا پايان‌ترم جاري به‌صورت مجازي ادامه يابد.

هم‌چنين از زمان تعطيلي دانشگاه در محيط‌هاي بيمارستاني تعدادي از جلسات، كلاس‌ها، مورنينگ ريپورت، ژورنال كلاب و ... تاكنون با استفاده از سامانه Adobe Connect به‌صورت مجازي برگزار گرديده است كه مقرر گرديد اين فرآيند همچنان ادامه يابد و تنها در مواردي كه تعداد فراگير كم و امكان فاصله‌گذاري قابل‌قبول ميسر گردد، اين دسته از برنامه‌هاي آموزشي باليني به‌صورت حضوري و در كلاس‌هايي با تعداد محدود فراگير برگزار گردد.

در مورد دانشكده پزشكي مقرر گرديد كه دانشجويان باليني را به‌گونه‌اي بين اساتيد و گروه‌ها تقسيم‌بندي نمايند كه تعداد آن‌ها در راندها به حداقل برسد، همچنين تعداد كمي فراگير در درمانگاه حضور يابند و تعدادي نيز در بخش و ... مستقر تا موضوع فاصله‌گذاري استاندارد رعايت گردد. همچنين حضور فراگيران مقاطع عمومي در بخش‌هاي تخصصي مربوط به بيماران كوويد 19 با رعايت شرايط و پروتكل‌هاي مربوطه صورت گيرد. جزئيات دقيق برنامه‌هاي دانشجويان باليني توسط معاونين آموزشي دانشكده پزشكي تنظيم و به معاونت آموزشي دانشگاه، معاونت دانشجويي فرهنگي، مديران محترم گروه‌هاي آموزشي و نمايندگان دانشجويان درترم هاي مربوطه قرار داده خواهد شد. اين برنامه‌ها در حال حاضر در اختيار نمايندگان دانشجويان و معاونت‌هاي مربوطه قرار داده‌شده است.

در خصوص موضوع مكان سرو غذا و فرآيند توزيع غذاي فراگيران نيز به آگاهي مي‌رساند، مراتب در شوراي دانشگاه مورخ 1399/2/30 مطرح و مقرر گرديد معاونت محترم دانشجويي روش خود را طي بيانيه‌اي صادر نمايند؛ اما به‌صورت كلي مصوب گرديد تلاش گردد غذاي دانشجويان بيمارستاني در بيمارستان سرو و حتي‌الامكان فراگيران باليني در سلف‌سرويس‌هاي دانشگاه حضور نيابند. همچنين در سلف‌سرويس‌هاي دانشگاه نيز تلاش گردد فاصله‌گذاري اجتماعي رعايت و غذا به‌صورت بسته‌هاي بهداشتي بيرون بر و البته با امكان سرو در همان سلف با صندلي كمتر و حفظ فاصله تهيه و توزيع شود.

در مورد شهريه دانشجويان شاغل به تحصيل در پرديس خودگردان دانشگاه نيز باهدف در نظر گرفتن تخفيف شهريه براي اين دسته از دانشجويان نظرات دانشكده‌هاي تابعه دريافت و پس طرح و تصويب در شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصميم‌گيري و اتخاذ تصميم واحد به هيئت‌رئيسه محترم دانشگاه و طرح در جلسه مشترك هيئت‌امناي دانشگاه ارسال گرديد. مقرر گرديد تصميم اتخاذشده در صورت تأخير در اعلام نتيجه درترم بعدي براي اين دسته از دانشجويان اعمال گردد. همچنين پيشنهاد گرديد كه شهريه دانشجوياني كه اقدام به حذف‌ترم نموده‌اند نيز جهت ترم آتي ذخيره شود.

از اعضاي محترم هيئت‌علمي دانشگاه كه در تابستان به حضور آن‌ها براي آموزش‌هاي عملي و كارآموزي‌هاي دانشجويان نياز است، درخواست شد در تابستان سال جاري، از مرخصي خود در حد امكان استفاده ننمايند و ضمن ذخيره مرخصي آنان مقرر گرديد از اعضاي محترم هيئت‌علمي، گروه‌ها و دانشكده‌هايي كه همكاري مناسبي جهت برگزاري فعاليت‌هاي آموزشي مجازي با دانشكده‌ها و معاونت آموزشي داشته‌اند و همچنين همكاران هيئت‌علمي و فراگيراني كه در بيمارستان‌ها در مواجهه با اين بيماري همكاري مطلوب داشته‌اند توسط بيمارستان، دانشكده و يا معاونت آموزشي دانشگاه به نحو شايسته تقدير به عمل آيد.

مقرر گرديد برنامه دروس عملي، آزمايشگاهي، كارآموزي‌ها و كارورزي با توجه پروتكل‌هاي مربوطه حداكثر تلاش براي رعايت ضوابط مربوطه و فاصله‌گذاري اجتماعي و كاهش تركم دانشجويان در بخش‌هاي بيمارستاني توسط دانشكده صورت گرفته و برنامه در اختيار معاونت آموزشي، بيمارستان‌ها، معاونت دانشجويي و فرهنگي و نمايندگان گروه‌هاي دانشجويي قرار داده شود. جزئيات كامل برنامه‌هاي مربوطه توسط معاونين آموزشي دانشكده به واحدهاي مربوطه، نمايندگان دانشجويان قرارگرفته و هم‌چنين در سايت دانشكده‌ها جهت استحضار دانشجويان قرار داده‌شده است. دانشكده‌ها برنامه‌هاي پيشنهادي خود را با رويكرد كاهش تعداد و تراكم فراگير در هر نوبت‌كاري در هر يك از عرصه‌هاي آموزش باليني، باهدف امكان رعايت احتياط‌هاي استاندارد و فاصله‌گذاري اجتماعي ارائه و مورد تأييد قرار گرفت تا بدين‌وسيله تعداد كمتري دانشجو در هر نوبت‌كار آموزي ها حاضر و به‌گونه‌اي عمل شود تا از امكان حفظ سلامت فراگيران اطمينان حاصل گردد.

بازه زماني اعلامي امتحانات پايان‌ترم توسط وزارت متبوع از اول تا 15 مردادماه اعلام‌شده بود كه در وبينار 1399/2/29 با پيشنهاد تمامي معاونين آموزشي دانشگاه‌ها به يك ماه از اول تا 31 مردادماه موافقت و افزايش يافت. همچنين پيشنهاد شد اين بازه زماني براي دروس كارآموزي و آزمايشگاهي تا نيمه شهريورماه ادامه يابد كه اين پيشنهاد‌ها نيز موردپذيرش وزارت متبوع قرار گرفت. مقرر گرديد برنامه آزمون‌هاي پايان‌ترم دانشجويان تمامي دانشجويان به‌غيراز دانشجويان بالين پزشكي در بازه زماني 1 تا 31 مردادماه با رعايت پروتكل‌هاي مربوطه با هماهنگي بين دانشكده‌ها برنامه‌ريزي و اعلام گردد. آزمون‌هاي دانشجويان پزشكي باليني بر اساس برنامه‌ها مربوطه و توسط معاونين آموزشي دانشكده پزشكي با هماهنگي مديران گروه‌هاي مربوطه برنامه و جهت اجرا اعلام و اطلاع‌رساني خواهد شد.

كليات برنامه‌هاي آموزشي دانشجويان باليني (استيجري و اينترني) در دو جلسه 7 و 12 خردادماه جاري مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد جزئيات و ريز برنامه‌هاي آموزشي باليني اين دست از دانشجويان كه با نظر
رئيس محترم دانشكده، معاون آموزش پزشكي عمومي و همكاران اداره آموزش دانشكده پزشكي و نمايندگان از دانشجويان مذكور با رعايت پروتكل‌هاي مذكور و حداكثر ظرفيت اعلامي اسكان دانشجويان در خوابگاه‌هاي دانشجويي توسط معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي، تدوين و نهايي سازي و جهت اجرا به معاونت آموزشي، روساي بيمارستان‌هاي هاجر و كاشاني و مديران گروه‌هاي باليني و نمايندگان دانشجويان در گروه‌هاي مربوطه و هم سايت دانشكده پزشكي قرار گرفت.

در خصوص خوابگاه‌هاي دانشجويي نيز موضوع در شوراي دانشگاه مطرح و از معاونت محترم دانشجويي فرهنگي دانشگاه درخواست شد تا ظرفيت خوابگاه‌ها را به صورتي تعديل‌شده با حفظ استاندارد فاصله‌گذاري اجتماعي در مراكز آموزش عالي، اعلام تا تصميمات لازم اتخاذ گردد. با توجه به گزارش معاونت محترم دانشجويي ظرفيت خوابگاه‌ها در شرايط موجود و با رعايت پروتكل‌هاي ابلاغي و دستورالعمل‌هاي وزارتي در اين خصوص حدود 500 نفر اعلام گرديد. با توجه به سياست‌هاي اعلامي وزارت در اولويت‌بندي موردنظر در شروع فعاليت آموزشي و با توجه حداكثر ظرفيت ممكن براي اسكان دانشجويان اعلام شده توسط معاونت دانشجويي فرهنگي،  مقرر گرديد دانشكده‌ها با لحاظ نمودن اين مسئله نسبت به برنامه‌ريزي كلاس‌هاي عملي، آزمايشگاهي، كارآموزي‌ها و كارورزي‌ها اقدام نمايند؛ كه اين موضوع در جلسه روز دوشنبه مورخ 12/3/1399 مطرح و مقرر گرديد دانشكده‌ها بارهايت تمامي دستورالعمل‌ها و مصوبات شوراي آموزشي و ظرفيت اعلامي براي اسكان و رعايت عدالت آموزشي براي تمامي گروه‌هاي دانشجويان برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه انجام و جهت اجرا اعلام نمايند كه ليست نهايي برنامه‌هاي آموزشي شامل كلاس‌هاي عملي و آزمايشگاهي، كارآموزي و كارورزي‌هاي تمامي گروه‌هاي دانشجويي در دانشكده‌هاي تابعه در روز سه‌شنبه نهايي و جهت اجرا اعلام گرديد و اطلاع‌رساني لازم براي فراخوان دانشجويي به نمايندگان گروه‌هاي مربوطه انجام شد. هم‌چنين جزئيات كامل برنامه در سايت دانشكده‌هاي مربوطه جهت دسترسي قرار داده‌شده است.

با توجه به ابلاغ معاونت محترم بهداشتي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دستورالعمل و پروتكل‌هاي آن دانشگاه موظف است نسبت به غربالگري و سلامت سنجي فراگيران ازنظر ابتلا به بيماري كوويد 19، از طريق سامانه salamat.gov.ir و تكميل فرم خود اظهاري اقدام نمايد و يك نسخه فرم تكميل‌شده خود اظهاري همراه با پرينت خروجي سامانه salamat.gov.ir را به معاونت آموزشي دانشكده و يك نسخه را به خوابگاه (مختص دانشجويان خوابگاهي) تحويل تا امكان ادامه تحصيل و اسكان در خوابگاه براي آنان ميسر گردد.

با توجه به دغدغه حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي و فرهنگي در خصوص مسئله حفاظت فردي دانشجويان در بازگشايي دانشگاه و شروع فعاليت‌هاي آموزش باليني و عملي و هم‌چنين اسكان دانشجويان در خوابگاه، جلسه‌اي در روز يك‌شنبه 1399/3/11 با حضور رياست محترم دانشگاه، معاونين محترم آموزشي، دانشجويي فرهنگي، توسعه منابع نيروي انساني و ارزيابي عملكرد، درمان و دارو و غذا در دفتر رياست دانشگاه در خصوص نحوه تأمين و توزيع اقلام حفاظت حفاظتي براي دانشجويان در محيط‌هاي موردنظر تشكيل گرديد و اين جلسه تأمين وسايل حفاظت فردي فراگيران در مراكز آموزشي درماني بر عهده بيمارستان نهاده شد و مقرر گرديد مراكز مذكور بر اساس برنامه‌هاي اعلامي توسط دانشكده‌ها و با رعايت پروتكل‌هاي مربوطه در هر يك از بخش نسبت به تحويل اقلام مذكور اقدام نمايند كه اين موضع توسط رياست محترم دانشگاه به‌صورت رسمي طي نامه‌اي در تاريخ 1399/3/13 اعلام گرديد. در خصوص تأمين اقلام حفاظتي در كلاس‌هاي عملي نيز مقرر گرديد توزيع ماسك در زمان ورود دانشجويان به محيط‌هاي آزمايشگاه صورت گيرد.

در ارتباط با امتحانات پايان‌ترم جاري، مقرر گرديد امتحانات در بازه زماني 1 الي 31 مردادماه 1399 برنامه و اجرا شود. در خصوص امتحانات برخي از دروس عملي و باليني به دانشكده‌ها اجازه داده شد برنامه امتحانات را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايند كه كليه امتحانات قبل از پايان شهريورماه به اتمام رسيده و هيچ امتحاني به ترم بعدي انتقال پيدا نكند. مقرر گرديد امتحانات پايان‌ترم به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود تا تمام ظرفيت سالن‌هاي موجود در مجتمع رحمتيه استفاده تا با رعايت حداكثر فاصله‌گذاري اجتماعي و اجراي پروتكل‌هاي مربوطه آزمون‌ها بدون نگراني و دغدغه خاصي برگزار گردد. برنامه زمان‌بندي امتحانات با تعامل كامل معاونين آموزشي دانشكده و با در نظر گرفتن حداكثر ظرفيت اسكان خوابگاهي توسط معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي و پروتكل‌هاي مربوطه اعلام و اطلاع‌رساني خواهد شد. برگزاري آزمون‌ها پايان‌ترم دانشجويان كارداني، كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته و دكتري عمومي پزشكي و دندان‌پزشكي به‌صورت حضوري طبق برنامه زمان‌بندي اعلامي اجرا خواهد شد. آزمون‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي منوط به موافقت گروه و دانشكده به‌صورت مجازي آنلاين و يا تركيبي برگزار مي‌گردد.

مجدداً از تمامي دانشجويان درخواست مي‌گردد صرفاً بر اساس فراخوان‌هاي اعلام‌شده توسط دانشكده‌هاي مربوطه براي شركت در برنامه آموزشي مراجعه نمايند.

در خصوص موضوع مكان سرو غذا و فرآيند توزيع غذاي فراگيران نيز به آگاهي مي‌رساند، مراتب در شوراي دانشگاه مورخ 7 و 11 خردادماه 1399 مطرح و مقرر گرديد معاونت محترم دانشجويي روش خود را طي بيانيه‌اي صادر نمايند. همچنين در سلف‌سرويس‌هاي دانشگاه نيز تلاش گردد با افزايش بازه زماني توزيع و فاصله‌گذاري اجتماعي رعايت و غذا به‌صورت بسته‌هاي بهداشتي بيرون بر و امكان سرو در همان سلف با صندلي كمتر (صرفاً براي وعده نهار) و حفظ فاصله و تهيه و توزيع شود.

در پايان اين‌جانب، از كليه همكاران محترم هيئت‌علمي و مسئولين محترم آموزش دانشگاه و دانشكده‌ها به دليل
همكاري مؤثر و بدون وقفه در امر آمورش مجازي و حضوري فراگيران، همچنين از صبر، حوصله، حضور پرشور و
مشاركت فعال فراگيران در عرصه آموزش و ارائه بازخوردهاي سازنده در اين زمينه و بالاخره از تلاش‌هاي ايثارگرانه همكاران هيئت‌علمي و درماني باليني، دستياران و كارورزان دانشكده پزشكي و دانشكده پرستاري به‌ويژه فراگيران داوطلب و نيز پرستاران خدوم، شايسته و فداكار و ساير كادر درمان براي درمان بيماران و مراقبت از آنان، صميمانه و خالصانه قدرداني مي‌نمايم و تلاش ارزنده آنان را پاس مي‌دارم. اميدوارم با صبر و شكيبايي و همدلي و درك صحيح از شرايط كشور و دانشگاه بر مشكلات باقيمانده غلبه نمائيم.

دكتر اكبر سليماني
معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

تعداد بازدید:
577
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن :  
33332907
-038

تاریخ بروز رسانی 1403/03/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal