معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۳/۳/۳
1399/06/01
آگهي بكارگيري نيروي مشمول تعهدات
آگهي بكارگيري نيروي مشمول تعهدات
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
معاونت آموزشي

با استعانت از درگاه خداوند متعالبه اطلاع مي رساند، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد سومين فراخوان بكارگيري نيروهاي تعهدات دررشته هاي علوم پايه را برگزار مي‌نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي مي‌باشد.
مهلت ثبت نام از 1 شهريورماه 99 تا پايان ساعت 24 مورخ 6 شهريور 99 مي باشد.

شرايط عمومي
الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي
ب) تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي
ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
د) انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)
هـ) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات اجرايي جذب دانشگاه

شرايط اختصاصي
1 - دارا بودن مدرك دكتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه مطابق جدول اعلام نياز
2- شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد.
3- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارك مشابه ممنوع مي‌باشد .
4- در هر  رشته در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي‌باشد.
5- متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند.

مدارك مورد نياز:
1.تصوير آخرين مدرك تحصيلي2.رزومه علمي(CV)3.تصوير كارت ملي (هر دو طرف)4.تصوير تمام صفحات شناسنامه5.تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا برگه نظام وظيفه6.عكس 3*4 تعداد 6 قطعه7.شرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر جنبه هاي عقيدتي


تذكرات بسيار مهم
لازم است داوطلبان محترم ابتدا از طريق سايت دانشگاه اقدام به ثبت نام نمايند و سپس مدارك ذكر شده در بند فوق را به همراه مستندات علمي خود به صورت منظم در يك پوشه آبي رنگ قرار داده و جهت بررسي و انجام مصاحبه طبق جدول زير به صورت حضوري مراجعه نمايند.
*ضمنا ترتيب قرار دادن مستندات علمي بر اساس فرم پيوست باشد.

جدول رشته هاي مورد نياز
كد رشته
رشته
مقطع
جنسيت
ظرفيت
توضيحات

1
بهداشت حرفه اي
PhD
مرد/زن
1 نفر
مشروط به راه اندازي رشته

2
اقتصاد سلامت
PhD
مرد/زن
1 نفر


3
فيزيوتراپي
PhD
مرد/زن
1 نفر
مشروط به راه اندازي رشته

4
نانو تكنولوژي پزشكي
PhD
مرد/زن
1 نفر
با پايه تحصيلي وزارت بهداشت و مشروط به راه اندازي رشته

5
علوم سلولي كاربردي
PhD
مرد/زن
1 نفر
با پايه تحصيلي وزارت بهداشت

6
پرستاري
ترجيحا PhD
مرد/زن
2نفر
با پايه كارشناسي يا كارشناسي ارشد اتاق عمل(محل خدمت دانشكده پرستاري بروجن ميباشد)

7
سلامت در حوادث و بلايا
PhD
مرد/زن
1 نفر
با پايه پزشكي يا پرستاري(اولويت با افرادي است كه سابقه كار در اورژانس را داشته باشند) محل خدمت دانشكده پرستاري بروجن

8
علوم تشريح
PhD
مرد
1 نفر


9
فيزيولوژي
PhD
مرد/زن
1 نفر


10
آموزش پزشكي
كارشناسي ارشد/PhD
مرد/زن
1 نفر


11
پرستاري
PhD
مرد/زن
1 نفر
با پايه كارشناسي يا كارشناسي ارشد اتاق عمل(محل خدمت دانشكده پرستاري شهركرد ميباشد)

12
پرستاري
PhD
مرد/زن
1 نفر
گرايش داخلي جراحي

13
پرستاري
PhD
مرد 1 نفر
زن 1 نفر
2 نفر
جنسيت مرد: با پايه پرستاري مراقبتهاي ويژه بزرگسالان
جنسيت زن: با پايه پرستاري داخلي جراحي

14
پرستاري
PhD
زن/مرد
2 نفر
1 نفر با پايه پرستاري اطفال و 1 نفر پرستاري با گرايش بهداشت جامعه

15
مامايي يا بهداشت باروري
ارشد يا PhD
زن
2 نفر
1 نفر PhD بهداشت باروري يا مامايي ترجيحا گرايش ارشد آموزش مامايي و يك نفر كارشناسي ارشد مامايي با گرايش آموزش مامايي

16
بهداشت باروري يا مامايي
PhD بهداشت باروري يا كارشناسي ارشد مامايي
زن
1نفر


17
سم شناسي-داروشناسي
PhD
ترجيحا مرد
 1 نفر
ترجيحا پايه داروسازي و زمينه تحقيقات سميت تركيبات طبيعي و سينتيك

جدول زمانبندي جهت مصاحبه
كدرشته
رشته
زمان مراجعه جهت مصاحبه
محل مصاحبه

1
بهداشت حرفه اي
17/06/1399
شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه، دانشكده بهداشت ساعت 10 صبح

2
اقتصاد سلامت
18/06/1399

3
فيزيوتراپي
15/06/1399
شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه، دانشكده پيراپزشكي ساعت 9 صبح

4
نانو تكنولوژي پزشكي
19/06/1399
شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه، دانشكده فناوريهاي نوين ساعت 9 صبح

5
علوم سلولي كاربردي

6
پرستاري
12/06/1399
بروجن، ميدان شهيدبهشتي، بلوار شهيد بنايي، دانشكده پرستاري(ساختمان قديم بيمارستان) ساعت 9 صبح

7
سلامت در حوادث و بلايا

8
علوم تشريح
18/06/1399
شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه، دانشكده پزشكي ساعت 10 صبح

9
فيزيولوژي
19/06/1399

10
آموزش پزشكي
17/06/1399
شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه، دانشكده پرستاري و مامايي

11
پرستاري

12
پرستاري

13
پرستاري

14
پرستاري

15
مامايي يا بهداشت باروري
18/06/1399

16
مامايي يا بهداشت باروري

17
سم شناسي-داروشناسي
18/06/1399
شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه، پژوهشكده علوم پايه سلامت، سالن منابع الكترونيك
پيوست: 
بسمه تعالي
فرم مربوط به امتيازات توانايي علمي داوطلب

نام و نام خانوادگي:                             تاريخ تولد:                                شماره شناسنامه:                  شماره ملي :                        آخرين مدرك تحصيلي :                    
رشته تحصيلي:                                                                     دانشكده :
رديف
موضوع
حداكثر امتياز
نحوه امتيازدهي
**امتياز پايه
مستندات لازم
امتياز كسب شده

1
توانايي تدريس، تهيه طرح درس

انتقال مفاهيم تخصصي (مصاحبه) در كميته                                            

مصاحبه و ارزيابي Microteaching
(بر اساس رشته در آزمايشگاه يا محيط باليني نيز انجام شود)


 كيفيت تدريس مستقل(در صورت ارائه مدرك ارزيابي آموزشي)


طرح ايده هاي نو براي ارائه دروس                       


مصاحبه و ارزيابي
داوطلب توسط اعضاي هيات علمي هم رشته (از نظر دقت در گزينش علمي مطالب، قدرت بيان و..)
توانمندي استفاده از فناوريهاي نوين در ارائه       Microteaching


2
سوابق تدريس

هر واحد تدريس دانشگاهي

گواهي نامه معتبر


* براي متخصصين باليني، هر 50 ساعت مشاركت در آموزش دانشجويان و كارورزان (ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)براي متقاضياني كه هر 50 ساعت مشاركت در آموزش دانشجويان و مهارت آموزان
3
چاپ مقالات در مجلات علمي، پژوهشي،علمي،ترويجي و ساير مجلات داراي مجوز از كمسيون نشريات علوم پزشكي كشور

مقالات علمي-پژوهشي بين المللي ISI

مقالات مربوطه


مقالات بين الملليISC و    علمي-پژوهشي داخلي                                         مقالات علمي-ترويجي                                                      


ساير مقالات                                                                  
تبصره: امتيازات نويسنده اول، دوم و دوم به بعد بر اساس آئين نامه ارتقا محاسبه مي گردد.


4
ارائه مقالات در كنگره هاي داخلي و بين المللي

مقالات كامل در كنگره هاي بين المللي   

مقالات مربوطهخلاصه مقالات در كنگره هاي بين الملليمقالات كامل در كنگره هاي داخلي      


خلاصه مقالات در كنگره هاي داخلي   


5
تأليف و ترجمه كتاب در زمينه تخصصي فرد

1. توليد اثر بديع هنري با تأييد هيأت مميزه                   

كتاب مربوطه


2. تأليف كتاب تصنيفي و مرجع                                


3. تأليف كتاب (انتشارات معتبر خارجي)    


4. تأليف كتاب (انتشارات دانشگاهي)        


5. تأليف كتاب (انتشارات غير دانشگاهي)    


6.تأليف كتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشي خود                


7.تأليف مجموعه كتابهايي همانند دائره المعارف                      


8.تأليف كتاب در رشته غير مرتبط با رشته تخصصي نويسنده 


9.تدوين كتاب چاپي به عنوان منبع آموزشي                            


10.ويرايش علمي كتاب                                                               


11.تأليف بخشي از كتاب                                                             


 12.تجديد چاپ كتاب تأليفي در صورتيكه حداقل به ميزان 20% در محتواي آن اصلاح يا اضافه صورت پذيرفته باشد


13. ترجمه كتاب     


تبصره 1: امتيازات مولفه هاي 13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1 اين بند و بر اساس فرم ارتقاء امتيازات تغيير خواهدكرد.
تبصره 2: به كتب غير مرتبط بارشته متقاضي امتياز بسته به نوع انتشارات ، ترجمه و تأليف تعلق مي گيرد
تبصره3: به گردآورنده و تدوينگر كتب2 تا 4 امتياز تعلق مي گيرد.
تبصره4: بندهاي11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1،صورتيكه متقاضي آثار خودرادر راستاي تحقق اولويتهاي مصرح در نقشه جامع علمي كشور تهيه نمايد حداكثر
تا سقف 15 امتياز ضريب 2 مي گيرند.
تبصره5: بندهاي 9،8،7،6،5،4،3،2،1 اگر متقاضي نويسنده اول بود با ضريب
5/1 حداكثر تا سقف تعيين شده تعلق خواهد گرفت.            
6
مجري و يا همكاري در پروژه هاي پژوهشي

مجري طرح ملي پژوهشي

گواهي نامه معتبر


همكار اصلي طرح ملي پژوهشي


مجري طرح پژوهشي


همكار اصلي طرح پژوهشي


7
عضويت در هيأت تحريريه و يا داوري در مجله معتبر علمي و يا هيأت علمي كنگره

داوري و ارزيابي مقالات                                                              هرمجله

مستندات معتبر


عضويت در هيات تحريريه مجلاتي كه ضريب اثر(impact factor ) دو سال مجلات بين المللي براساس SCOPUS، ISI,ISC بالاي 6/0 باشد          هرمجلهعضويت در هيأت تحريريه مجلات داخلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي                            


عضويت درهيأت علمي كنگره                                                              


8
عضويت در بنياد ملي نخبگان و دفاتر استعداد هاي درخشان

عضو تحت حمايت بنياد ملي نخبگان با ارائه مدرك معتبر

مستندات معتبر


عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان9


اخذ جايزه از جشنواره يا المپياد معتبر علمي
افتخارات علمي مانند دانشجوي نمونه كشوري، جشنواره‌هاي ملي، رتبه‌هاي اول تا سوم آزمون ورودي در رشته و فارغ التحصيل رتبه اول دوره كارشناسي ارشد و دكتري و
و رتبه اول، دوم و سوم امتحان تخصصي و فوق تخصصيجشنواره هاي دانشگاهي، ملي وبين المللي 
جشنواره هاي بين المللي از قبيل (خوارزمي، فارابي، امام خميني، پيامبر اعظم،مخترعان و مبتكران،فيلم فجر، تئاتر فجر، موسيقي فجر)  مستندات معتبر   جشنواره هاي ملي و دانشگاهي مانند (رازي، خوارزمي ، فارابي ، مطهري ، ابن سينا، ابوريحان،شيخ بهايي ،قرآن، مطهري، فارابي ،جشنواره هاي پژوهشي داخلي ملي و المپيادهاي داخلي ملي) موارد ديگر ( شامل تقدير وتشويق)
تبصره: امتياز بين صاحبان فرآيند تقسيم مي شود.


مسابقات علمي دانشجويي ملي و بين المللي              


رتبه اول آزمون ورودي در رشته    


فارغ التحصيل رتبه اول دوره ارشد و دكتري  


دانشجوي نمونه كشوري                 مدال المپياد دانش آموزي جهاني                         (براي هر رنگ مدال)


مدال المپياد دانش آموزي كشوريفقط براي مدال طلا


مدال المپياد دانشجويي كشوري                               فقط براي مدال طلا


رتبه هاي آزمون سراسري: پنج نفر اول ، پنج نفر دوم، پنج نفرسوم، پنج نفر چهارم و پنج نفر پنجم به ترتيب ( در هر مقطع قابل محاسبه مي باشد)جايزه براي دانشجويان خارج از كشور                    
تبصره: جايزه براي دانشجويان خارج از كشور بايد با تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي باشد.*رتبه اول، دوم و سوم بورد تخصصي به ترتيب *رتبه اول، دوم و سوم بورد فوق تخصصي به ترتيب


رتبه هاي كشوري اول، دوم و سوم دانشنامه تخصصي و آزمون ورودي كشوري دكتراي تخصصي( Ph.D) به ترتيب


10
توانايي استفاده از توانمنديهاي نوين الكترونيك و بانك هاي اطلاعاتي

مشاهده عيني عملكرد داوطلب

ارزيابي مستقيم توسط كارگروه بررسي توانايي علمي


11
تسلط به زبان رايج در مجامع علمي
(عربي- انگليسي- فرانسوي- آلماني و ...)

IELTS 9- 8 ، TOFEL 677-650 و MCHE 100-90 


گواهي نامه معتبر يا ارزيابي مستقيم توسط كارگروه بررسي توانايي علمي


IELTS 7 ، TOFEL 650- 600 و MCHE 90-70   


IELTS 6 ، TOFEL 600- 500 و MCHE 70-50         


ساير زبان ها با ارائه مدرك معتبر                                  


ارزيابي مستقيم مهارتهاي خواندن، درك مطلب، تكلم و نوشتن به زبان هاي مزبور


12
معدل نمرات كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و نمره پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري

     معدل كارشناسي                   17-18          
                                                  18-19          
                                                  19-20         

مستندات معتبر    معدل كارشناسي ارشد          17-18         
                                                  18-19          
                                                  19 - 20          
 پايان نامه از 30/18 تا 20                          

     معدل دكتري                    17 - 18              
 18-19                                  19-20                 
پايان نامه از 30/18 تا 20      

13
كيفيت دانشگاه محل تحصيل در آخرين مقطع تحصيلي

دانشگاه برخوردار  

مستندات معتبردانشگاه غير برخوردار


دانشگاه خارجي مورد تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  14
كيفيت دانشگاه محل تحصيل در مقطع تحصيلي قبلي

دانشگاه برخوردار

مستندات معتبردانشگاه غير برخوردار


دانشگاه خارجي مورد تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي15
فعاليتهاي فناوري

ثبت اختراع داخلي با تأييديه علمي                                              

مستندات معتبرسابقه يكسال پسا دكتراي صنعتي با تأييد وزارت صنايع و وزارت علوم (مشاركت در تحقيق و توسعه)


ثبت اختراع جهاني مطابق استانداردهاي Euro patent) و US patent)      


تجاري سازي فناوري با تأييد معاونت علم و فناوري رياست جمهوري   دستيابي و فروش دانش فني با تأييد معاونت علم وفناوري رياست جمهوري     


16
راه اندازي فعاليتهاي آموزشي

ايجاد بخش، آزمايشگاه، دانشكده، گروه آموزشي، رشته جديد؛ هر مورد

مستندات معتبر


17
*سابقه خدمت تخصصي به عنوان عضو هيات علمي

به ازاي هرسال حداكثر

مستندات معتبر18
گواهي علمي اضافه بر مدرك
 و شركت در كارگاه هاي تخصصي

*گواهي دوره MPH

گواهي نامه معتبر


*ارائه مدرك MSc


گواهي دوره هاي 6 ماهه تا يكساله خارج از كشور


*داشتن مدرك Ph.D براي رشته هاي باليني ( علاوه بر مدرك تخصصي در رشته اصلي)                                                                            داشتن مدرك MD براي رشته هاي علوم پايه        


گواهي كارگاههاي روش تدريس، روش تحقيق و كارگاه هاي تخصصي       


*گواهي عضويت در EDC


*گواهي عضويت در EDO


19
طراحي بسته هاي آموزشي

تهيه مواد آموزشي شامل پوسترهاي آموزشي، راهنماي يادگيري، و يا نرم افزار آموزشي                                                                                             

مواد آموزشي تهيه شده


20
مهارت فني/باليني ويژه در رشته تخصصي

اين امتياز بر اساس توصيه نامه از استادان مستقيم داوطلب در دوره تخصصي يا گواهي نامه معتبر و ارزيابي توسط گروه آموزشي ذيربط تخصيص مي يابد.
تبصره: كارگروه بررسي توانايي علمي مي تواند از كارگروه بررسي صلاحيت عمومي نيز دراين خصوص بهره بگيرد.

مستندات معتبر


جمع كل ويژه حوزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


جمع كل ويژه حوزه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
** امتياز پايه: به معناي به ازاء هر مورد حداكثر نمره مي باشد.

تعداد بازدید:
1859
نویسنده:
منبع:
روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن :  
33332907
-038

تاریخ بروز رسانی 1403/03/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal